Huisregels

Huisregels

Om u meer inzicht en helderheid te geven in onze werkwijze hebben wij enkele huisregels opgesteld.

Afspraken

We werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak.

Een controleafspraak kunt u online d.m.v. een link maken of direct bij de 

Receptie

U ontvangt van ons als service per mail een ‘oproep‘ voor uw (half)jaarlijkse controle.

Wij adviseren u deze controleafspraak direct te maken aangezien er over het algemeen sprake is van een korte wachttijd.

Wij doen ons best om uitloop te voorkomen, toch is dit soms onvermijdelijk (bijvoorbeeld in geval van een spoedgeval).

Indien sprake is van uitloop, wordt u daarvan in de wachtkamer op de hoogte gesteld.

De uitlooptijd is op geen enkele manier op de tandarts te verhalen.

U kunt ons helpen om uitloop te voorkomen door 5 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.

Wijzigen, annuleren of niet nakomen van een afspraak

Als u een afspraak heeft gemaakt rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt.

Mocht de afspraak onverhoopt niet uitkomen, dient u dit ten minste 24 uur van tevoren door te geven.

Bedenk dat het regelmatig afzeggen of wijzigen van uw behandeling de continuïteit van de zorg in gevaar kan brengen.

U ontvangt van ons als service een afspraakherinnering per mail.

Wanneer een afspraak niet op tijd wordt gewijzigd, wanneer u niet verschijnt of zodanig te laat komt, zodat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, kunnen wij de kosten van de verloren tijd bij u in rekening brengen.

Spoedgevallen

Bij een spoedgeval of pijnklacht tijdens openingstijden van de praktijk proberen wij dezelfde dag helpen. In dit geval is het dringende verzoek om in dit geval ’s ochtends meteen om 08:00 uur te bellen: 075-6164291.

Indien u later op de dag belt is het is wellicht niet meer mogelijk u dezelfde dag nog te zien.

In geval van spoed en pijnklachten kunnen wij niet altijd rekening houden met uw wensen in verband met werk- of schooltijden.

De spoeddienst is uitsluitend bestemd voor zeer dringende en spoedeisende tandheelkundige hulp buiten de openingsuren van onze praktijk.

Roken?

Roken in de praktijk is niet toegestaan. Indien u buiten rookt, verzoeken wij dit niet direct voor de entree te doen.

Mobiele telefoon

Wij verzoeken u uw mobiele telefoon even op ‘stil’ te zetten tijdens uw afspraak bij de tandarts of mondhygiëniste.

Doorgeven van wijzigingen

De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen van gegevens zoals adres, e-mailadres, zorgverzekering, telefoonnummer etc.

Vanzelfsprekend is het van belang de tandarts op de hoogte te stellen van wijzigingen in gezondheid en medicatie.

Indien u gegevens wilt laten doorsturen naar een andere tandarts dient u dit verzoek per mail in te dienen: info@tpst.nl.

Betalingen

De verwerking van onze nota’s hebben wij overgedragen aan Infomedics.

Dit factoringbedrijf zal, mits u een tandartsverzekering heeft, het verzekerde deel van uw nota innen bij uw verzekering.

Van het deel dat u zelf moet betalen ontvangt u een restnota van Infomedics.

Als u geen tandartsverzekering heeft ontvangt u dus de gehele nota van Infomedics.

Op alle behandelingen zijn de betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing.

Uw eigendommen

Tandartspraktijk Saentower is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen.

U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Grensoverschrijdend gedrag

Wij accepteren geen grensoverschrijdend gedrag.

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij fysiek geweld, (uit)schelden, verwijten, intimideren en (be)dreigen van medewerkers.

Bij ernstige vorm van grensoverschrijdend gedrag door minderjarigen worden de ouders of verzorgers op de hoogte gebracht.

In geval van een strafbaar feit zal de politie ingeschakeld worden en het is mogelijk dat wij u uitschrijven.

Tot slot

Openheid en transparantie over de zorg die wij u bieden bevordert niet alleen de kwaliteit van de zorg maar ook de relatie tussen behandelaar en patiënt.

Graag ontvangen wij daarom uw suggesties, op- en aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling, praktijk, behandelkamer of andere zaken.

U kunt dit per mail versturen naar info@tpst.nl.

Daarnaast waarderen wij uw beoordeling over onze geleverde zorg op de site www.zorgkaartnederland.nl.